Google Design Sprints” er en fem-dages proces til test af en forretningsidé.

Har du og har din virksomhed planer om at komme i gang med produktudvikling, digitalisering, innovation eller vil I styrke eksisterende digitale tiltag? Brug en Design Sprint og kom fra idé til afprøvet koncept og handleplan på blot fem dage.

Design Sprint er i flere år blevet anvendt hos Google Venture, og er efterfølgende blevet udbredt og anvendt verden over som en effektiv og økonomisk fordelagtig arbejdsmetode, der hurtigt giver konkrete resulterer.

Kort sagt: Det er den hurtigste vej til afklaring og løsning.


Et professionelt faciliteret sprintforløb, som på fem dage resulterer i:

  • Kortlægning af virksomhedens digitale muligheder.
  • Udvikling af idéer og koncepter til at løse virksomhedens digitale udfordring.
  • Brugertest og feedback på virksomhedens koncept for at sikre større træfsikkerhed med jeres digitale aktiviteter.
  • Handleplan for implementering af virksomhedens digitale aktiviteter.
  • Praktisk erfaring med designsprint.

Google Design Sprints giver dig svar på afgørende spørgsmål om din produkt- eller forretningsidé gennem en fokuseret indsats på design, prototype og test af idé med kunder.


Før

Inden Design Sprinten tager vi et intromøde.

Her hjælper jeg med at vurdere og klargøre den udfordring eller ide, som I gerne vil arbejde med. Vi skal frem til en helt klar definition af jeres udfordring så I kan få mest muligt udbytte af et sprint.

Under

Under selve sprintugen gennemgår I processen med fuldt fokus på udfordringen. Et sprint løber over fem hele arbejdsdage, med start mandag og slut fredag.

DAG 1: Problemet foldes ud
DAG 2: Skitsering af løsning
DAG 3: Løsningsforslag samles til én løsning
DAG 4: Prototype og test forberedelse
DAG 5: Test & validering, udarbejdelse af handleplan

Efter

Efter et sprintforløb får I hjælp til at forankre og implementere jeres initiativ eller udvikle nye initiativer. Det kan ske enten gennem et nyt sprint eller ved at vi lægger en plan sammen for udvikling af et Minimum Viable Product ud fra erfaringerne vi har fået igennem Design Sprinten.

I videoen her gennemgår jeg sammen med Henrik fra The Innovation Board metoden. Trin for trin og dag for dag.

Jeg har >2 års erfaring med at facilitere Design Sprints for både mindre og større virksomheder, og tager gerne en snak om jeg kan hjælpe jer med at forstå, idé-generere, skitsere, udvælge, fokusere, designe, prototype og ikke mindst teste jeres forretningsidéer.

Look at the Apps on this one!